TILASUUNNITTELU

Koska kyseessä on erityistilat tulee ottaa jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon monia vaatimuksia mitkä liittyvät mm. sähköihin, erilaisiin poistoihin ja turvallisuuteen. Tilojen lisäksi myös opetuksessa käytettävien materiaalien, tarvikkeiden ja työkalujen säilytysjärjestelmät on syytä miettiä mahdollisimman toimiviksi, jotta opetus sujuisi luontevasti ja helpommin.

Näin ollen vanhaa sanontaa ” hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ” ei voi liikaa korostaa. Aina parempaan lopputulokseen päästään, mitä aikaisemmassa vaiheessa suunnittelu tilojen osalta aloitetaan.

Olemme toteuttaneet suunnittelua ja konsultointia useisiin kohteisiin sekä saneeraus että uudiskohteissa ottaen huomioon turvamääräykset sekä erityisvaatimukset.