AVAIMET KÄTEEN -toimitus

Miten avaimet käteen toimitus poikkeaa tavallisesta kalustamisesta?

Tavanomainen lähtötilanne on, että arkkitehti on suunnitellut tilaratkaisut ja kun tilat on rakennettu aletaan miettiä kalustamista jo valmiisiin tiloihin. Koneiden ja kalusteiden valinnassa käytetään opettajaa asiantuntijana oman työn ohessa ja tehtäväksi annetaan laatia listat halutuista tuotteista.

Toteutusvaiheessa voidaan joutua kohtaamaan monenlaisia haasteita koska kyseessä on erikoistilat ja jo suunnittelu -ja rakennusvaiheessa tulisi ottaa huomioon monia asioita liittyen esim. sähköihin, erilaisiin poistoihin ja turvamääräyksiin koneiden sijoittelussa.

Avaimet käteen toimituksessa ideana on, että tarjoamme käyttöön kokonaisuutta, jossa ollaan mukana hankkeen alusta loppuun saakka. Parhaaseen lopputulokseen päästään, jos avaimet käteen -toimitus lähtee liikkeelle jo suunnitteluvaiheessa.

  • Asiakaslähtöisen suunnittelukoordinoinnin ja konsultoinnin sekä hankkeeseen liittyvän erikoissuunnittelun.
  • Yksityiskohtaiset ja havainnolliset suunnitelmat ja piirustukset.
  • Kustannusarvion.
  • Laite -ja konetoimitukset varusteineen asennettuna.
  • Laitteiden testaukset ja käyttökoulutukset.
  • Työturvallisuusmerkinnät ja ohjeistukset.
  • Asiakkaan halutessa toimitukseen voidaan sisällyttää myös materiaali -ja tarviketoimitukset asennettuna kalusteisiin ja säilytysjärjestelmiin.